FaR - Fysisk Aktivitet på Recept

Vem kan ordinera FaR?
Det är främst läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor som ordinerar fysisk aktivitet. Men all legitimerad vårdpersonal kan utfärda sådana recept, så länge de har kunskap om och utbildning i det.

Vem kan få FaR?
Alla som behöver fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla en sjukdom kan få FaR.

Vilken sorts fysisk aktivitet?
Receptet gäller exempelvis promenader, trädgårdsarbete eller aktiv pendling (cykla eller gå). Organiserade aktiviteter kan också ingå, antingen i vanliga motionsgrupper eller i särskilda grupper för personer med FaR. Det är individens behov och valmöjligheter som avgör.
Image

Dansens nytta bevisad

Dans på recept är en av de fysiska aktiviteter som kan erbjudas patienter. Att ordinera dans har gott vetenskapligt stöd. Det finns många studier som visar på positiva effekter vid fysiska och psykiska sjukdomstillstånd.

Sjukvårspersonal i Sverige skriver numera inte bara ut mediciner. En fysisk aktivitet kan också stå på receptet. Det ger rätt till en rabatterad aktivitet en gång i veckan under tre månader. Det kan förnyas för en ny tre månaders period.

Boken FYSS är grunden för ordination av fysiska aktiviteter. Det är en bok som innehåller beskrivningar av en mängd sjukdomstillstånd och rekommenderade aktiviteter. Dans rekommenderas för många sjukdomstillstånd. Till exempel när det gäller artros, klimakteriebesvär, hjärtrytmrubbningar, diabetes och benskörhet.

Det finns många vetenskapliga studier som visar att dansen har goda effekter.

Dans är väletablerat inom psykiatrin. Man arbeter med medvetandegörande dans. Dans har också visat ge goda effekter vi andra psykiska besvär, exempelvis stress. Rörelse till musik är välgörande.

När du rör dig frigörs endorfiner, man glömmer den egna kroppen och stimuleras psykiskt. De flesta tycker det är roligt även om man kan vara lite blyg i början. Man tappar lite självkontroll, bryr sig inte om att vara snygg eller perfekt och det kan behövas i vårt samhälle.

Musik gör att man orkar lite mer än annars. Det är därför dans ofta lyfts upp som en bra aktivitet för att hålla sig i form. All träning går ju ut på att gå lite över sina gränser och det blir lättare när man rör sig till musik.

Och rörelsen lönar sig. Dans ökar blodgenomströmningen, bentäthet och är bra för konditionen visar studier.

Finns det då något läge då man inte ska dansa? Ja, alkolhol och dans är ju en vanlig kombination, men inte alltid så lyckad. Det är lätt att trampa fel om man har fått några glas i sig. Det gäller särskilt dem som redan har dåliga knän. Annars verkar dans vara en bra rörelseform för de flesta.

Tyvärr är det få som nappar. Det beror väl på att de som rekommenderas fysisk aktivitet ofta är personer som har varit inaktiva i hela livet. Då är det svårt att ändra livsstil.

FaR-certifierade föreningar

Crazy Flutters har kurser i Square- Line och Round Dance.
Kommun: Sigtuna

Crazy Flutters erbjuder kurser med FaR®-utbildade instruktörer. Du som har FaR®-recept får 20 % rabatt på kursavgiften de 2 första terminerna du är med i föreningen.

Alla våra instruktörer är FaR®-utbildade och kan svara på frågor kring detta. Tveka inte att kontakta någon av oss om du funderar på något.