Våra dansformer

Dans som är bra för både kropp och knopp. Öppet för alla oavsett ålder och du behöver inte komma med en partner!

LINE DANCE - dans som använder många rytmer och dansformer - från West Cost Swing till Tango och allt däremellan. Du dansar utan partner, står tillsammans med andra i rader och du lär dig steg som kombineras till koreograferade danser med musik från moderna pophits till svepande valser.

ROUND DANCE - pardans med samma innehåll som i s.k. 10-dans. Rytmer från Two-step och vals till cha cha, rumba och jive. Du lär dig dansrytmer och steg som kombineras till koreograferade danser där du har en "cuer" som hjälper dig att komma ihåg koreografin när du dansar.

SQUARE DANCE - dans där du kombinerar inlärda turer i oändliga variationer. Fyra par dansar tillsammans i en fyrkant där du är en av dansarna. Du lär dig turerna och lyssnar på en "caller" som kombinerar dem i varierande sekvenser till modern musik med eller utan sång. Ett fantastiskt sätt att få dansa och samtidigt vara alert i huvudet.

Mer information om dansformerna hittar du under respektive flik.

Image

Line Dance - dansa tillsammans med andra på rad

Line Dance är en dans med amerikanskt ursprung, som från början av 1970-talet, när dansformen fick ett rejält uppsving, dansades till countrymusik, men numera förekommer de flesta musikstilar och det produceras många danser till radions topplistor. Det är ingen pardans, även om det förekommer koreografier där man interagerar med varandra, och inte heller samma sak som squaredans. De dansande står i rader - därav namnet. Danserna är uppbyggda av olika stegkombinationer som beskrivs i stegbeskrivningar.

I Line Dance förekommer olika karaktärer av danser. I alla karaktärer är grundstegen de samma, men man dansar dem på olika sätt. Det finns sex danskategorier definierade:

  • Smooth (West Coast Swing, Night Club och Two-step). En mjuk dansstil som ger härligt flyt. Inga böjda knän, det ska gå som en rak tråd genom kroppen.
  • Lilt (Polka, East Coast Swing, Jive). Karaktäriseras av studsande steg och medryckande musik.
  • Rise & fall (Vals)
  • Cuban (cha cha, rumba, mambo)
  • Funky (disco, soul, funk) En modern dans som kräver attityd. Påminner om hip-hop och street-dance.
  • Novelty (lustbetonad dans till anpassad musik)
Image
Round Dance - koreograferad "ballroom dancing"

Koreograferad sällskapsdans är en unik form av social sällskapsdans. Dessa danser är koreograferade till ett specifikt musikstycke. Dansrutinerna och dansfigurerna överensstämmer övervägande med internationella danssteg och består av alla standarddansrytmer såsom Vals, Rumba, Cha Cha, Foxtrot, Tango, Bolero, Jive, West Coast Swing, etc.

Koreograferad Ballroom Dancing, ibland kallad Round Dancing , har utvecklats under de senaste femtio åren och har ett ständigt växande lager på över tio tusen koreograferade dansrutiner.


Dansaren lär sig rutinerna samt namnen på alla danssteg i varje rytm så att när musiken spelas kan paret följa dansledarens, "cuern", instruktioner. Det är denna aspekt som gör koreograferad Ballroom Dancing speciellt unik. Det är också utmanande för både sinnet och kroppen och en fröjd att se när varje par på golvet dansar varje rutin unisont.
Image
Squaredans – en underbar fritidssysselsättning

Kan man tänka sig en mer givande aktivitet än en som ger glädje och motion både för huvudet och kroppen.

Squaredansen kom till Europa från USA på 1950-talet och blev snabbt populär. Eftersom det är en internationell dans kan squaredans dansas gemensamt runt om i världen och därmed skapa en vänskap mellan dansare på alla kontinenter.

Det innebär att alla dansare kan dansa tillsammans oavsett om man lärt sig i Sverige eller i Japan. Orsaken är att alla lär sig dansen utifrån en fastställd definition oavsett var i världen dansen lärs ut. 

I Sverige, Norge, Åland och Finland finns tusentals dansare som varje vecka gläds åt sin danskväll eller kurs. Därutöver finns det större danser på många orter i Sverige som gör att vänskapsband knyts mellan människor.
Image